Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Και μετά τι?

Τι γίνονται αλήθεια τα e-mail και τα blogs μας όταν πεθάνουμε? Εγώ θα σας πω!
Gmail: Οι πολλοί κοντινοι συγενείς μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση ή να ζητήσουν τη διαγραφή του, χρειάζονται όμως πολλά δικαιολογητικά!
Hotmail: Μετά από κάποιο διάστημα, οι ανενεργοί λογαριασμοί διαγράφονται μαζί με τα δεδομένα τους.Και πάλι οι κοντινοί συγγενείς μπορούν να ζητήσου πρόσβαση.
Facebook: Η σελίδα ενός αποθανόντος μπορεί να μετατραπεί σε εις μνήμην για τουε ήδη υπάρχοντες φίλους.
Yahoo: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε τρίτους, μπορεί όμως να ζητηθεί η διαγραφή του λογαριασμού.
MySpace: Μια από τα ίδια. Οι κοντινοί συγγενείς μπορούν να ζητήσουν διαγραφή, όχι όμως πρόσβαση!

1 σχόλιο: